Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Homer, Batrachomyomachia, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, przeł. Roman Palmstein, s.291-298.

Homer, Hymn do Afrodyty, Kwartalnik Klasyczny, 2, 3, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.304, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Afrodyty, Kwartalnik Klasyczny, 2, 3, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.304, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Artemidy, Kwartalnik Klasyczny, 1, 4, 1927, przeł. Tadeusz Bocheński, s.328, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Dionysosa, Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.77-78, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Doiskurów, Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.206, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Hephaistosa, Kwartalnik Klasyczny, 3, 4, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.474, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Hephaistosa, Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.149, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Herakles, Kwartalnik Klasyczny, 3, 3, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.328, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Pallady, Kwartalnik Klasyczny, 2, 3, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.304, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Pallady, Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.78, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Hymn do Posejdona, Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.92, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Iliada, tom 1, przeł. Franciszek Dmochowski, Druk. X. Piara, Warszawa 1800, ss.XVI+331.

Homer, Iliada, Przegląd Polski, 35, 9(1875), 7, przeł. E. C., s.107-125.

Homer, Iliada, tom 3, Druk. X. Piara, Warszawa 1801, ss.LVI+270.

Homer, Iliada, tom 2, przeł. Franciszek Dmochowski, Druk. X. Piara, Warszawa 1800, ss.352.

Homer, Iliada, przeł. Kazimiera Jeżewska, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1982, ss.XC+582, (Biblioteka Narodowa II nr 17).

Homer, Iliada (III księga), Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, przeł. Józef Birkenmajer, s.274.

Homer, Iliada (pieśń 12), Dziennik Literacki, 59, 1858, przeł. I. Zborowski, s.484.

Homer, Iliada (pieśń 12), Dziennik Literacki, 60, 1858, przeł. I. Zborowski, s.491-492.

Homer, Iliada (pieśń 12), Dziennik Literacki, 61, 1858, przeł. I. Zborowski, s.500-501.

Homer, Iliada (pieśń 12), Dziennik Literacki, 58, 1858, przeł. I. Zborowski, s.475-477.

Homer, Iliada (pieśń 15), Przegląd Polski, 49, 13(1878), przeł. Paweł Popiel, s.179-199.

Homer, Iliada (pieśń 3), Biblioteka Warszawska, 3(147), 1877, przeł. Paweł Popiel, s.365-375.

Homer, Iliada (pieśń 4), Przegląd Polski, 40, 10(1876), 10, przeł. Paweł Popiel, s.79-93.

Homer, Iliada (pieśń 6), Eos, 6(1900), 1, przeł. Jan Czubek, s.3-16, www.wbc.poznan.pl.

Homer, Iliada (pieśń I w. 101-187), Filomata, 19, 1930, przeł. Stefan Wóycicki, s.129-131, www.wbc.poznan.pl.

Homer, Iliada (Priam w namiocie Achillesa), Kwartalnik Klasyczny, 3, 1, 1929, przeł. Julian Ejsmond, s.79-80, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Homer, Iliada (XXII w. 96-363), Filomata, 1930, 16, przeł. Julian Ejsmond, s.272-275, www.wbc.poznan.pl.

Homer, Odyseja, przeł. Jan Parandowski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1956, ss.436.

Homer, Odyssei, Astrea: Czas. m-czne poświęcone literaturze..., 2, 1(1924), przeł. Stanislaw Mleczko, s.107-113.