Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- #F# -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

F. J., [rec.] Biesiada u milionera rzymskiego za czasów Nerona, według Satyrykonu Petroniusza Arbitra, przek. Dębicki. W. M., Warszawa 1879, Biblioteka Warszawska, 3(155), 1879, s.462-465.

F. J., [rec.] Gajus Sallustyus Kryspa, Dzieła. Tom I: Żywot autora, księga o spisku Katyliny, przekł. Hubera F., Tarnów 1877, Biblioteka Warszawska, 3(151), 1878, s.336-342.