Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kunicki Bogdan Jan, Agon w służbie Aresa. Militarne pierwiastki antycznej kultury fizycznej, [w:] Jurek T. (red.), Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej, Wyd. PTNKF, Poznań-Gorzów Wielkopolski 1992, ss.65-76.

Kunicki Bogdan Jan, Kultura fizyczna starożytnej Grecji: ideologia, filozofia, nauka, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2002, ss.126, (Monografie nr 317), www.wbc.poznan.pl/dlibra.