Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga I: Ludy starożytnego Wschodu. Rozdz. I: Synowie Chama, Biblioteka Warszawska, 2(154), 1879, s.1-20.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga I: Ludy starożytnego Wschodu. Rozdz. II: Synowie Sema, Biblioteka Warszawska, 2(154), 1879, s.225-234.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga I: Ludy starożytnego Wschodu. Rozdz. III: Indye, Biblioteka Warszawska, 2(154), 1879, s.341-363.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga I: Ludy starożytnego Wschodu. Rozdz. IV: Azja Wielka, Biblioteka Warszawska, 3(155), 1879, s.16-41.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga II: Świat klasyczny. Rozdz. I: Grecja pobożna, Biblioteka Warszawska, 3(155), 1879, s.318-349.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga II: Świat klasyczny. Rozdz. II: Czasy sokratyków, Biblioteka Warszawska, 4(156), 1879, s.36-63.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga II: Świat klasyczny. Rozdz. III: Stoicy i epikurejczycy, Biblioteka Warszawska, 1(157), 1880, s.52-73.

Dzieduszycki Wojciech, Cnota i występek. Rzecz o rozwoju dziejowych wyobrażeń o cnocie. Księga II: Świat klasyczny. Rozdz. IV: Koniec świata starożytnego, Biblioteka Warszawska, 1(157), 1880, s.443-460.

Dzieduszycki Wojciech, O Arystotelesie, Biblioteka Warszawska, 3(167), 1882, s.403-420.

Dzieduszycki Wojciech, O Arystotelesie, Biblioteka Warszawska, 3(167), 1882, s.209-225.

Dzieduszycki Wojciech, Ostatni poganie. Ustęp z historyi filozofii starożytnej (odczyt), Biblioteka Warszawska, 4(176), 1884, s.203-215.

Dzieduszycki Wojciech, Ostatni poganie. Ustęp z historyi filozofii starożytnej (odczyt), Biblioteka Warszawska, 3(175), 1884, s.1-14.

Dzieduszycki Wojciech, Ostatni poganie. Ustęp z historyi filozofii starożytnej (odczyt), Biblioteka Warszawska, 3(175), 1884, s.362-378.

Dzieduszycki Wojciech, Sceptycy, stoicy i eikurejczycy (odczyt), Biblioteka Warszawska, 3(171), 1883, s.348-363.

Dzieduszycki Wojciech, Sceptycy, stoicy i epikurejczycy (odczyt), Biblioteka Warszawska, 3(171), 1883, s.1-13.

Dzieduszycki Wojciech, Sceptycy, stoicy i epikurejczycy (odczyt), Biblioteka Warszawska, 3(171), 1883, s.189-202.

Dzieduszycki Wojciech, Tragicy greccy (dokończenie), Przegląd Polski, 49, 13(1878), s.200-226.