Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Brożek Mieczysław, Gallia literacka w pismach Sydoniusza, Filomata, 435-436, 1996, s.109-118.

Brożek Mieczysław, Hyginus, "Planowanie obozu rzymskiego", Filomata, 1995, 425-526, s.7-18.

Brożek Mieczysław, O głośnym czytaniu w starożytności, Filomata, 1936, 83, s.74-78, www.wbc.poznan.pl.

Brożek Mieczysław, Postulat pięciu aktów w utworach scenicznych w starożytności, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.15-59.

Brożek Mieczysław, [rec.] Sielanka grecka, przeł. Anna Świderkówna, oprac. Jerzy Łanowski, Zakł. im. Ossolińskich, Wrocław 1953; Teokryt, Sielanki, przeł. Artur Sandauer, PIW, Warszawa 1953, Pamiętniki Literackie, 45(1954), 3-4, s.309-316.

Brożek Mieczysław, Symbolika barw w poezji Horacego, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.51-55.

Brożek Mieczysław, Wstęp, [w:] Terencjusz, Komedie: Eunuch, Bracia, Teściowa, przeł. Mieczysław Brożek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1971, (Biblioteka Narodowa II nr 167), ss.LX.

Brożek Mieczysław, Wstęp, [w:] Petroniusz, Satyryki, przeł. M. Brożek, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, ss.III-LXII, (Biblioteka Narodowa II nr 154).

Brożek Mieczysław, Zagadki a iloczas łaciński, Filomata, 1936, 81, s.441-447.