Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

M. N., [rec.] Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XLI-XLV, Periochy (Streszczenia) ksiag XLVI-CXLII, przekł. M. Brożek, Zakł. Nar. im. Osollińskich, Wrocław 1982, ss.333, Przegląd Historyczny, 74, 1983, 2, s.394.