Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Chodkowski Robert Roman, Did Sophocles know the 'Prometheus Bound'?, Eos, 95, 2008, 2, s.153-165.

Chodkowski Robert Roman, Inaczej o "Antygonie" Sofoklesa, Roczniki Humanistyczne, 35, 1987, 3, s.37-57.

Chodkowski Robert Roman, Pierwsza relacja sportowa (Sofokles "Elektra", w. 680-763), Roczniki Humanistyczne, 53, 2005, 3, s.39-60.

Chodkowski Robert Roman, "Poetyka" Arystotelesa a współczesne teorie dramatu, Roczniki Humanistyczne, 17, 2009, 3, s.29-39.

Chodkowski Robert Roman, "Ród i życie Eurypidesa". Wstęp - przekład - komentarz, Roczniki Humanistyczne, 17, 2009, 3, s.5-27.

Chodkowski Robert Roman, Słowo od autora przekładu, [w:] Grzegorz z Nazjanzu, Chrystus cierpiący, przeł. R. R. Chodkowski,, Wyd. TN KUL Jana Pawła II, Lublin 2014, ss.5-14.

Chodkowski Robert Roman, "Trachinki" Sofoklesa i "Agamemnon" Ajschylosa - zależność czy zbieżność struktur?, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.39-51.