Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kołodziejczyk Stanisław, Wstęp do "Czwartej mowy przeciw Katylinie", [w:] Cyceron, Mowy, przekł. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Wyd. Antyk, Kęty 1998, ss.65-66.

Kołodziejczyk Stanisław, Wstęp do "Drugiej mowy przeciw Katylinie", [w:] Cyceron, Mowy, przekł. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Wyd. Antyk, Kęty 1998, ss.42.

Kołodziejczyk Stanisław, Wstęp do "Pierwszej mowy przeciw Katylinie", [w:] Cyceron, Mowy, przekł. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Wyd. Antyk, Kęty 1998, ss.28-30.

Kołodziejczyk Stanisław, Wstęp do "Trzeciej mowy przeciw Katylinie", [w:] Cyceron, Mowy, przekł. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Wyd. Antyk, Kęty 1998, ss.53.