Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Struve H., [rec.] Lutosławski W., O logice Platona Cz. I: O tradycyi tekstu Platona, Nakł. Akad. Umiejętności, 1891, Biblioteka Warszawska, 2(202), 1891, s.619-623.

Struve H., [rec.] Lutosławski W., O logice Platona. Część II: Dotychczasowe poglądy na logikę Platona i zadania dalszych badań nad tym przedmotem, Warszawa 1892, Biblioteka Warszawska, 2(206), 1892, s.311-314.

Struve H., [rec.] Pawlicki S., Historya filozofii greckiej od Talesa do śmierci Arystotelesa, t. I, Kraków 1890, Biblioteka Warszawska, 1(201), 1891, s.388-401.