Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kochanek Piotr, Cesarstwo Bizantyńskie w kartografii Zachodu około roku 1000, Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, 12, 2015, s.7-34.

Kochanek Piotr, Dniowość bohaterów w tragediach Sofoklesa, Roczniki Humanistyczne, 37-38, 1989-1990, 3, s.23-49.

Kochanek Piotr, Kultura helleńska w świetle programu wychowawczego Amfilochiusza z Ikonium, Vox Patrum , 10, 1986, s.567-584.