Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Brückner Aleksander, Mitologia, jej dzieje, metoda i wyniki, Biblioteka Warszawska, 2(210), 1893, s.490-523.

Brückner Aleksander, Początki teatru i dramat średniowieczny, Biblioteka Warszawska, 3(215), 1894, s.78-118.

Brückner Aleksander, Początki teatru i dramat średniowieczny, Biblioteka Warszawska, 2(214), 1894, s.417-449.

Brückner Aleksander, [rec.] Biblioteka pisarzów polskich nr 31. Histroya trojańska 1563, Nakł. AU, Kraków 1896, Kwartalnik Historyczny, 11(1897), s.365-368.

Brückner Aleksander, [rec.] Erzepki B., Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy (podług rękopisu z r. 1532), Kwartalnik Historyczny, 13(1899), s.792-793.

Brückner Aleksander, Z literatury zapomnianej. Szkic z dziejów dawnej umysłowości, Biblioteka Warszawska, 3(239), 1900, s.1-42.