Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łuć Ireneusz, CONCORDIA PRAETORIANORVM i FIDES PRAETORIANORVM na denarach z roku 69 n. e., Przegląd Historyczny, 96, 2005, 3, s.403-419.

Łuć Ireneusz, Disciplina militaris - charakter relacji między rzymskim dowódcą a żołnierzami, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.83-93.

Łuć Ireneusz, Geneza gwardii pretoriańskiej, [w:] Graecorum et Romanorum memoria I, red. Lesław Morawiecki, Res Historica, 5, 1998, s.153-164.

Łuć Ireneusz, Origo et migratio: przemieszczanie się żołnierzy w obrębie Imperium Romanum na przykładzie formacji stacjonujących w Rzymie, [w:] Mare apertum: przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, red. Danuta Quirini - Popławska, Wyd. UJ, Kraków 2007, ss.51-67, (Portolana: studia Mediterranea vol.3).

Łuć Ireneusz, Pretorianie na monetach cesarza Klaudiusza, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, 6, 1997, s.21-25.

Łuć Ireneusz, Prozopografia w badaniach nad karierami żołnierzy wojsk rzymskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magiera, tom I, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Radzyńskie Towarzystwo Naukowe, Lublin-Siedlce, ss.13-27.

Łuć Ireneusz, Rozważania własne o zimie i ludziach mieszkających w Europie w czasach minionych, Notable, 2, 1994, s.2.

Łuć Ireneusz, The military coins of Caligula and Claudius. The types ADLOCVT. COH., IMPER. RECEPT. and PRAETOR. RECEPT., [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.231-238, www.zhsa.amu.edu.pl.

Łuć Ireneusz, Udziała gwardii pretoriańskiej w zamachu stanu w 69 i 193 r. n.e., [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.133-147.