Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Heszen Agnieszka, Hymn Romanosa Melodosa "O Zmartwychwstaniu" (II) - analiza strukturalno-źródłowa, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 39, 2009, s.5-20.

Heszen Agnieszka, Paideia Klemensa Aleksandryjskiego na przykładzie jego "Hymn do Chrystusa Zbawiciela", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.121-134.