Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dworacki Sylwester, 60 lat hellenistyki poznańskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 5, 1981, s.35-85.

Dworacki Sylwester, Bogowie na scenie tragedii greckiej, Język. Religia. Tożsamość, 12, 2015, s.7-19.

Dworacki Sylwester, Eupolis i fragmenty jego komedii, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1991, ss.117, (Filologia Klasyczna nr 15).

Dworacki Sylwester, Herakles i jego czyny według Diodora Sycylijskiego, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.27-37.

Dworacki Sylwester, "Ijon" Eurypidesa a komedie Menandra, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.21-31.

Dworacki Sylwester, Jedność akcji w "Odludku" Menandra, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 2, 1974, s.33-45.

Dworacki Sylwester, Peculiarites of the non-Greek world in Herodionus' "Aethiopica", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.135-141.

Dworacki Sylwester, The Ending Formula in New Comedy, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 3, 1977, s.35-40.

Dworacki Sylwester, The Presentation of Person in Menander's Shield, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 1, 1973, s.33-45.

Dworacki Sylwester, Tradycja literacka dialogu Lukiana "Prometeusz albo Kaukaz", [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.133-148.