Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kruczkiewicz Bronisław, Autentyczność dzieł Tacyta wobec najnowszej krytyki, Kwartalnik Klasyczny, 4(1890), s.617-630.

Kruczkiewicz Bronisław, Ennianiści (wykład), Kwartalnik Historyczny, 5(1891), s.1-9.

Kruczkiewicz Bronisław, Kwestya języków klasycznych w szkołach średnich, Biblioteka Warszawska, 4(244), 1901, s.391-421.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] 1) P. Corneli Taciti Historiarum libri qui supersunt. Edidit notisque auxit Lad. Okęcki, Cracoviae 1901; 2) Tacyt (Publius Cornelius Tacitus), Germania, przekł. Władysław Okęcki, Kraków 1902, Eos, 10(1904), 1, s.99-101, www.wbc.poznan.pl.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Caius Valleius Peturculus, Historya rzymska, poświęcona konsulowi Markowi Winicyuszowi, przekł. Józef Ostrowski, cz 1 i 2, 1895/6, Kwartalnik Historyczny, 12(1898), s.574-577.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Chowaniec Fr., De enuntiatorum, quae dicuntur, subiecto carentium usu Thucydideo, Progr. gimn. w Jarosławiu za r. 1892, Jarosław 1892, ss.XVIII+31, Eos, 1(1894), 2, s.164-165, www.wbc.poznan.pl.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Danysz A., Materyały do tłómaczenia z języka polskiego na łaciński . Odb. ze Spraw. gimn. VI z r. 1902/3, Lwów 1903, ss.53, Eos, 10(1904), 1, s.102, www.wbc.poznan.pl.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Kokorudz E., Ablativus, locativus i instrumentalis u Homera pod względem formalnym i syntaktycznym. Cz. 1. Progr. gimnaz. w Stanisławowie za r. 1891, Stanisławów 1891, ss.8; Cz. 2, Tamże za r. 1892, 37, ss.8, Eos, 1(1894), s.165-166, www.wbp.poznan.pl.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Lukian z Samosaty, Timon, czyli odludek, przekł. Tadeusz Mandybur, Sprawoz. Dyrekcyi C. K. Gimnazjum w Jarosławiu 1891, Kwartalnik Historyczny, 6(1892), s.106-109.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Majchrowicz F., Aristophanes w stosunku do współczesnych komediopisarzy, s. 36, Kwartalnik Historyczny, 4(1890), s.140-141.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Miodoński A., Czas powstania "Historyi" Florusa, Rozp. UM, Kraków 1892; Miodoński A., Miscellanea latina, Rozprawy UM, t. 1, Kwartalnik Historyczny, 7(1893), s.288-292.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Morawski K., Cesarz Tyberiusz, Kraków 1890, ss. 58, Kwartalnik Historyczny, 4(1890), s.731-734.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Schneider St., Studya nad 'Politeją' Arystotelesa, Lwów 1893, ss. 53 (Odb. z "Przewodnika Nauk. i Literackiego), Kwartalnik Historyczny, 8(1894), s.455-461.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Sinko T., De Romanorum viro bono. Rozpr. AU, Wydz. Filologiczny, ser. II, t. 21, Kraków 1904, s.251-300, Eos, 10(1904), 1, s.100-102, www.wbc.poznan.pl.

Kruczkiewicz Bronisław, [rec.] Sinko T., Die Descriptio orbis terrae, eine Handelsgeographie aus dem 4. Jahrhundert. Sonderabdruck aus Archiv f. latein. Lexikographie. XIII Helf 4, s.531-571, Eos, 10(1904), 2, s.182-185.