Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zagórski Mariusz, Dydaktyzm jako forma wyp Dydaktyzm jako forma wypowiedzi poetyckiej w "Sztuce kochania" Owidiusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.195-205.