Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Stróżyński Mateusz, A Symbolic Language of Space in the Myth of Er, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.129-146.

Stróżyński Mateusz, Dependence and control: conflicted images of the self in Euripides' 'Medea', Eos, 100, 2013, 1, s.39-78.

Stróżyński Mateusz, Doświadczenie nieustannej kontemplacji w filozofii Plotyna, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 17, 2007, s.13-26.

Stróżyński Mateusz, Mistyka jaźni w filozofii Plotyna, Filozofia Chrześcijańska, 13, 2016, s.97-120, pressto.amu.edu.pl; cejsh.icm.edu.pl.

Stróżyński Mateusz, Rhetoric in the service of contemplation in St. Augustine, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.289-296.

Stróżyński Mateusz, Wprowadzenie do lektury traktatu Plotyna "O Dobru albo o Jednym" ("Enneada" VI 9), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 6(41), 2008, s.79-85.