Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rzepkowski Krzysztof, Erotodidactica meretricum. Szkoła kurtyzan w komedii łacińskiej od Plauta i Terencjusza po XVII wiek, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.297-316.

Rzepkowski Krzysztof, Wstęp do przekładu "Przeciw Amorowi" i "Lekarstwa na miłość" Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 51, 2007, s.231-237.