Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hadaczek Karol, Grób Neoptolemosa w Delfach, Eos, 6(1900), 1, s.167-170, www.wbc.poznan.pl.

Hadaczek Karol, Kilka uwag o czasach prehistorycznych Galicyi (z powodu artykułu dra Demetrykiewicza: "Die Vorgeschichte Galiziens" w dziele "Die österreichisch - ungarische Monarchie in Wort und Bild"), Eos, 5(1898-1899), 1, s.55-61, www.wbc.poznan.pl.

Hadaczek Karol, Nowo odkryty dyplom żołnierski z czasów Domitiana, Eos, 4(1897), 2, s.172-177, www.wbc.poznan.pl.

Hadaczek Karol, [rec.] Szaraniewicz J., Cmentarzysko przedhistoryczne w Czechach i Wysocku. Odb. z t. II Teki konserwatorskiej, Lwów 1898, Eos, 5(1898-1899), 2, s.229-231, www.wbc.poznan.pl.

Hadaczek Karol, Rzeźba w usługach świątyni greckiej, Biblioteka Warszawska, 4(252), 1903, s.137-153.