Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bartol Krystyna, Animizacja przyrody w poezji greckiej, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.77-84.

Bartol Krystyna, Czas w epigramatach Filodemosa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 15, 2003, s.17-23.

Bartol Krystyna, Hymn do Erosa w poemacie Oppiana o rybach i rybakach (Halieutiká IV 9–39), Nowy Filomata, 2, 19(2015), s.139-144.

Bartol Krystyna, Jamb jako gatunek literacki w świetle świadectw starożytnych, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.3-21.

Bartol Krystyna, Krytyka nowomodnych poetów we fragmencie 16 K.-A. Anaksandridesa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.155-163.

Bartol Krystyna, Metaliterackie treści we fr. 1 W. Archilocha, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 11, 1997, s.3-11.

Bartol Krystyna, "Monotropos" Frynichosa - komedia charakterów w czasach Arystofanesa?, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.69-82.

Bartol Krystyna, Paideia poetów, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-4(252-255), 55(2001), s.50-55, cyfrowaetnografia.pl.

Bartol Krystyna, Some remarks on Aristotle's 'Poetics' 1448b/24-32, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.5-9.

Bartol Krystyna, Tłumacza kłopoty z Ulpianem. Uwagi do przekładu przydomka "Keitoukeitos" (Ath. Id-e), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.127-131.

Bartol Krystyna, Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesna interpretacja Platońskiego postulatu, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 19(39), 2012, s.13-30.

Bartol Krystyna, Znaczenie słowa Έρμηνεία w odniesieniu do wykonania utworu poetyckiego na przykładzie Pseudo-Plutarcha "O muzyce", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.23-29.