Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mańczak Witold, Jeszcze o Polonia Maior "Wielka Polska", Poradnik Językowy, 1961, 2(187), s.70-73.

Mańczak Witold, L'apophonie E/O en grec, [w:] Studies in diachronic, synchronic, and typological linguistics: Festschrift for Oswald Szemerényi on the occasion of his 65th birthday, ed. B. Brogyanyi, Benjamins Publishing, Amsterdam 1979, ss.529-535, (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV).

Mańczak Witold, [rec.] Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss.223, Poradnik Językowy, 2003, 3, s.55-60.