Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Styka Jerzy, Kultura literacka późnego antyku rzymskiego, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.47-62.

Styka Jerzy, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, PAU, Kraków 2008, ss.354, (Prace Komisji Filologii Klasycznej nr 38).

Styka Jerzy, Życie literackie w Arles (Arelate) na podstawie twórczości Sydoniusza Apollinaria, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.305-326.