Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Czerwińska Jadwiga, Państwo i prawo w świetle nauki sofistycznej oraz przekazu historycznego Tukidydesa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.37-49.

Czerwińska Jadwiga, Starnawski Jerzy, Plutarch na warsztacie Adama Naruszewicza - tłumacza i komentatora Tacyta, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 34, 2005, s.67-82.

Czerwińska Jadwiga, Koźluk Magdalena, "Quicquid in Euripide, tragicorum principe, memorabile est" - forma gnomiczna Eurypidesa oraz jej recepcja w XVI wieku, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.353-374.

Czerwińska Jadwiga, Wizerunek Heraklesa - metaforycznośc obrazów, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.113-131.