Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ławińska-Tyszkowska Janina, Duma Halikarnasu, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.463-464.

Ławińska - Tyszkowska Janina, Teokrytowa botanika, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.59-65.

Ławińska - Tyszkowska Janina, Wstęp, [w:] Herondas, Mimy, przekł. i opac. J. Ławińska-Tyszkowska, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1988, ss.5-13.