Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dębiński Antoni, [Komentarz] do ustawy julijskiej o bezprawnych zabiegach wyborczych - 14 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.335-337.

Dębiński Antoni, [Komentarz] do ustawy julijskiej o porywaczach - 15 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.339-346.

Dębiński Antoni, [Komentarz] do ustawy julijskiej o sprzeniewierzeniu, świętokractwach i o zatrzymujących [pieniądze publiczne] - 13 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.355-367.

Dębiński Antoni, Wprowadzenie do obrad: rola i znaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.11-15.