Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Buszewicz Elwira, Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, 7, 2001, s.153-170.

Buszewicz Elwira, Naruszewicz czyta Sarbiewskiego. Notatki z lektury, [w:] Byle w ludziach światło było... Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, red. G. Zając, Wyd. Księg. Akad., ss.51-63.

Buszewicz Elwira, Sen i marzenia w łacińskiej i francuskiej twórczości poetów Plejady, Terminus, 12(2010), 1(22), s.17-26.