Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Morstin Ludwik Hieronim, Moja praca nad przekładem utworów Sofoklesa, Horacego, Lope de Vegi, Calderona i Goethego, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. Michał Rusinek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1955, ss.279-298.

Morstin Ludwik Hieronim, Obrona Ksantypy. Dramat w trzech aktach, Wyd. Gebethner i Wolff, Kraków 1939, ss.127.

Morstin Ludwik Hieronim, W greckim teatrze, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.119-121.