Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Parandowski Jan, Homeryckie boje, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. Michał Rusinek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1955, ss.299-311.

Parandowski Jan, Przedmowa, [w:] Homer, Odyseja, przeł. Jan Parandowski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1956, ss.5-21.

Parandowski Jan, Przekłady klasyczne Jana Kasprowicza, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.33-36, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Parandowski Jan, W Koryncie i w Syrakuzach, Filomata, 1929, 4, s.56-65, www.wbc.poznan.pl.