Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Truchanowski Kazimierz, O tłumaczu i jego roli, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. Michał Rusinek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1955, ss.367-376.