Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szelest Hanna, LibertLibertas w epopei Lukana "Bellum civile", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 13, 2000, s.67-72.

Szelest Hanna, Metryka łacińska, Wyd. UW, Warszawa 1991, ss.51.

Szelest Hanna, Poemat Auzoniusza o Mozeli, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.115-121.

Szelest Hanna, Przekład epigramów Marcjalisa pióra Stanisława Kołodziejczyka, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.103-110.

Szelest Hanna, Tematyka, kompozycja i formy metryczne najdłuższych satyrycznych epigramów Marcjalisa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 17, 2007, s.103-111.

Szelest Hanna, Utwory wierszowane odnoszące się do cesarzy rzymskich w "Historii Augusta", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.103-114.