Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Korus Kazimierz, Hymn do Hermesa. Elementy komiczne czy mim?, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.39-44.

Korus Kazimierz, Mim i motywy komiczne w "Orestei" Ajschylosa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.29-38.

Korus Kazimierz, Mim w "Eutydemie" Platona, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.103-111.

Korus Kazimierz, Platon - poeta czy filozof?, Nowy Filomata, 1, 20(2016), s.6-19.

Korus Kazimierz, Początki greckiej pantomimy, Eos, 67, 1, 1979, s.45-54.

Korus Kazimierz, Sophrosyne i philiai Profesora Romualda Turasiewicza (11.10.1930-31.1.2005), Eos, 93, 1, 2006, s.11-25.

Korus Kazimierz, Twórczość Plutarcha z Cheronei, PAN Kraków, Kraków 1978, ss.29, (Nauka dla Wszystkich nr 308).

Korus Kazimierz, U źródeł greckiego mimu literackiego, Prace Historycznoliterackie, 1998, 92-93, s.9-29.

Korus Kazimierz, Wstęp, [w:] Plutarch, Żywoty równoległe, przeł. K. Korus, tom I, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, ss.21-59, (Biblioteka Antyczna).