Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szmydtowa Zofia, Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. Michał Rusinek, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1955, ss.111-127.

Szmydtowa Zofia, "Odprawa posłów greckich". Studium morfologiczne, Pamiętnik Literacki, 37(1947), s.26-47.