Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Olszewski Lechosław, Malarstwo, igrzyska gladiatorskie i polityka czyli burda w pompejańskim amfiteatrze, [w:] Jeszke J. (red.), Sztuka w kulturze, Wyd. UAM, Poznań-Kalisz 2011, ss.89-103.

Olszewski Lechosław, [Rec.] Anna-Katharina Rieger, Heiligtümer in Ostia, München 2004, Eos, 93, 1, 2006, s.182-184.

Olszewski Lechosław, [Rec.] Jörg Rüpke, Fasti sacerdotum, München 2005, Eos, 93, 1, 2006, s.179-181.