Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Derwich Marek, [rec.] Ślęczka T., Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej, Wyd. UWr, Wrocław 2003, ss.213, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 42, 2004, s.189.