Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kürbis Brygida, [rec.] Secomska K., Legenda Aleksandra Wielkiego w "Pantheonie" sandomierskim. Miniatury w kodeksie z 1335 roku, Zakł. Narod. im. ossolińskich, Wrocław 1977, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 26, 1981, s.214-216.

Kürbis Brygida, [rec.] Święty Augustyn, O Państwie Bożym, Przeciw poganom ksiąg XXII, przekł. Wiktor Kornatowski, IW Pax, Warszawa 1977, ss.518+728, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 26, 1981, s.235-236.

Kürbis Brygida, W stulecie monachijskiej filologii łacińskiej średniowiecza, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 36, 1997, s.73-83.