Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Malinowski Gościwit, O poetów do profesorów - uwagi na temat przekładów I ody Safony O poetów do profesorów - uwagi na temat przekładów I ody Safony "Modlitwa do Afrodyty", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.5-26.

Malinowski Gościwit, Safona i Scytowie (frag. 210 Lobel-Page), Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.63-68.

Malinowski Gościwit, Zamach stanu i strach przed nim w demokratycznych Atenach, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.33-49.