Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sondel Janusz, Antyczne dziedzictwo we współczesnej kulturze polskiej (uwagi prawnika), Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.77-94.

Sondel Janusz, Bonifacy Garycki profesor prawa rzymskiego UJ z przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Myśl polityczna od historii do współczesności. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Waldenbergowi, red. B. Stoczewska, M. Jaskólski, Księg. Akad., Kraków 2000, ss.377-393.

Sondel Janusz, Prawo rzymskie jako podstawa projektów kodyfikacyjnych w dawnej Polsce, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.47-69.

Sondel Janusz, Prawo rzymskie na Uniwersytecie Krakowskim w okresie Oświecenia, [w:] Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Liber, Warszawa 2004, ss.225-256.

Sondel Janusz, Przedmowa, [w:] Idem, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, ss.IX-XXX.

Sondel Janusz, Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 1997, ss.XXXI+1005.

Sondel Janusz, Uwagi o tłumaczeniu Digestów justyniańskich Tomasza Palmirskiego (recenzja), Zeszyty Prawnicze, 15, 1, 2015, s.237-242, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.