Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Marchewka Anna, Consonantes mobiles u Homera i Herodota, Collectanea Philologica, 5, 2003, s.29-37.

Marchewka Anna, Homerowa kreacja sylwetek kobiet w kontekście tradycji ustnej, Quaestiones Oralitatis, 1(2015), 1, s.11-31.

Marchewka Anna, Podstawy historii i gramatyki historycznej języka greckiego, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss.146.

Marchewka Anna, Refleksje nad przekładem Herodota Seweryna Hammera w świetle językoznawstwa kognitywnego, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.27-37.

Marchewka Anna, Stosunki między Cyceronem a Cezarem. Fakty historyczne i wizja Jana Parandowskiego, Studia Classica et Neolatina, 2, 1995, s.44-61.