Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Stabryła Stanisław, Antyczne motywy helleńskie we współczesnej poezji polskiej, Perspektywy Kultury, 3, 2010, 1, s.71-89.

Stabryła Stanisław, Idea pokoju w "Psychomachii" Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 39, 2009, s.151-159.

Stabryła Stanisław, Motywy antyczne w poezji Bohdana Zadury, Studia Classica et Neolatina, 13, 2015, s.7-18.

Stabryła Stanisław, O antyku w poezji Julii Hartwig, Nowy Filomata, 1, 20(2016), s.20-30.

Stabryła Stanisław, Polskie "Antygony" w XX wieku, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.173-192.

Stabryła Stanisław, Powieść starożytna, PWN, Kraków 1971, ss.35, (Nauka dla Wszystkich, nr 130).

Stabryła Stanisław, Prefiguracje antyczne w poezji Andrzeja Zaniewskiego, Nowy Filomata, 2, 19(2015), s.209-221.

Stabryła Stanisław, [rec.] Atenajos (Athenaeus Naucratita), Uczta mędrców, przekł. K. Bartol, J. Danielewicz, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010, s.134, Nowe Książki, 5, 2011, s.42-43.

Stabryła Stanisław, [rec.] Bartol K., Danielewicz J., Komedia grecka: od Epicharma do Menandra: wybór fragmentów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011, s.667, Nowe Książki, 2, 2012, s.46.

Stabryła Stanisław, [rec.] Chandernagor F., Dzieci Aleksandrii, przekł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, "Sonia Draga", Katowice 2013, s.296 (seria: Zapomniana królowa), Nowe Książki, 9, 2013, s.42-43.

Stabryła Stanisław, [rec.] Grimal P. (red.), Rzym i my: wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przekł. J. Lewandowski, W.M. Malinowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 2009, s.413, Nowe Książki, 4, 2010, s.33.

Stabryła Stanisław, [rec.] Marek Tulliusz Cyceron, O mówcy, pzekł. B. Awianowicz, Wyd. M. Derewiecki, Kęty 2011, s.703 (seria: Ad Fontes, t.19), Nowe Książki, 1, 2012, s.21.

Stabryła Stanisław, [rec.] Starek E., Kotłowski G., Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Śródmieście, Pelplin 2015, ss.236, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 26, 2016, 1, s.185-188.

Stabryła Stanisław, Rewokacje antyczne w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi, Nowy Filomata, 2, 18(2014), s.241-249.

Stabryła Stanisław, "Satyry" i "Listy" Horacego a rzymska kultura literacka, Quaestiones Oralitatis, 1(2015), 1, s.157-163.

Stabryła Stanisław, Słowo przeciwko śmierci. Komentarz do poematu "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza, Nowy Filomata, 1, 18(2014), s.56-63.

Stabryła Stanisław, Stu najsłynniejszych pisarzy starożytnych. Słownik, Wyd. Universitas, Kraków 1996, ss.152.

Stabryła Stanisław, Śmierć na Via Appia, Mówią Wieki, 12(683), 2016, s.31-33.

Stabryła Stanisław, Terroryści znad Tybru, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2006, ss.208, (Biblioteka Historyczna 1).

Stabryła Stanisław, Wielki humanista - Tadeusz Sinko (1877-1966), Perspektywy Kultury, 3, 2010, 2, s.195-210.