Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zieliński Karol, Pawlak Kamil, Bibliografia prac prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.17-24.

Zieliński Karol, Kilka refleksji na temat tłumaczenia poezji antycznej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 16, 2004, s.221-230.

Zieliński Karol, Podwójne znaczenie scen homeryckich, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.157-168.

Zieliński Karol, Skąd Demodok znał historię Odysa - problematyka prawdy i fikcji w eposie oralnym, Quaestiones Oralitatis, 1(2015), 1, s.33-49.