Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Cichocka Helena, Z metodologii badań nad rytmiką prozy historyków wczesnego Bizancjum, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.73-84.

Cichocka Helena, Z recepcji "Retoryki" Arystotelesa w Bizancjum, Peitho. Examina Antiqua, 1(3), 2012, s.231-238, peitho.amu.edu.pl.