Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kubczak Jerzy, Kurhany arystokracji scytyjskiej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1978, ss.165+28tab., (Historia Sztuki nr 9).

Kubczak Jerzy, Paciorki i ogniwa z gagatu w zbiorach Muzeum Narodowego w Paznaniu, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.383-397.

Kubczak Jerzy, Vitam impendere vero, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.5-12.