Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Prostko - Prostyński Jan, Bibliografia prac prof. dra Stefana Parnickiego-Pudełko, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.21-34.

Prostko - Prostyński Jan, [rec.] Ambroży, Mowa na śmierć Teodozjusza, przekł. A. Kotłowska, Źródła do historiii Bizancjum, z. 2, 2008, ss. 53, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 47, 2009, s.289-290.

Prostko - Prostyński Jan, [rec.] Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, przekł. A. i P. Barańscy, P. Janiszewski, Zesz. Źródł. Zakł. H. Społecz. Antycznych, 9, 2007, ss. 138, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 47, 2009, s.289.

Prostko - Prostyński Jan, Wypad oblężeniowy w "Wojnie galijskiej" Cezara, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.185-191.