Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pająkowski Włodzimierz, Zagadnienie udziału Skordysków w wojnie Rzymian z Dalmatami w 156/155 r. p.n.e., Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.127-136.