Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Plezia Marian, Neurowie w świetle historiografii starożytnej, Przegląd Zachodni, 2, 5-8, 8(1952), s.245-269.

Plezia Marian, Prof. Piotr Liszkowicz, Meander, 43, 1988, 9-10, s.453-457.

Plezia Marian, Słowo wstępne, Roczniki Humanistyczne, 11, 1962, 2, s.63-65.

Plezia Marian, Wspomnienia o Aleksandrze Chodźko-Domaniewskiej, Roczniki Humanistyczne, 9, 1962, 3, s.63-65.

Plezia Marian, Wstęp, [w:] Plezia M. (oprac.), Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku), Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1952, ss.III-XCII.