Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zalewska - Lorkiewicz Katarzyna, Ilustrowane mappae mundi jako obraz świata: średniowiecze i początek okresu nowożytnego, DiG, Warszawa 1997, ss.264+27 il., (Res Humanae. Studia III).