Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kołodziejczyk Piotr, Arystotelesowa koncepcja pierwszego poruszyciela a zdobycze tomizmu, Disputationes, 1(1), 1(2009), s.118-132.

Kołodziejczyk Piotr, Kształtowanie cnót obywateli - model wychowania w ujęciu Arystotelesa, Disputationes, 1(2), 2(2010), s.21-33, http://www.disputationes.org/.