Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Staniszewski Maciej, [rec.] Digesta justyniańskie. Księga pierwsza, tłum. B. Szolc-Nartowski, Ofic. Wyd. WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007, ss.130, Zeszyty Prawnicze, 9, 1, 2009, s.333-364.

Staniszewski Maciej, Witold Gombrowicz i Gajusz Juliusz Cezar, czyli o historii pewnego wariantu tekstu "Ferdydurke": całkiem niepoważne studium krytyczno - translatologiczne, Meander, 60, 2, 2005, s.220-232, www.ceeol.com.