Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Dawidowicz Marcin, Program ideowy gotyckich malowideł ściennych dawnej sali zebrań bractwa kupieckiego pw. NMP przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 40(2011), 397, s.9-37.