Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Starnawski Jerzy, "Antygona" Sofoklesa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, ss.110, (Biblioteka Analiz Literackich, 61).

Starnawski Jerzy, Filolog klasyczny w anekdocie, Meander, 61, 2006, 1-2, s.167-174.

Starnawski Jerzy, Juwenalis na warsztacie Naruszewicza, komentatora Tacyta "Dzieł wszystkich", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.167-173.

Starnawski Jerzy, O wydaniu poezyj Horacego, obszernie komentowanym, dedykowanym Stefanowi Batoremu (1584), Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.101-115.

Starnawski Jerzy, Odwołania do Horacego w Naruszewiczowym komentarzu Tacyta "Dzieł wszystkich". Fragment większej całości, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 4-5, 1999, s.82-86.

Starnawski Jerzy, Odwołania do kilku prozaików rzymskich w komentarzu Naruszewiczowym do Tacyta "Dzieł wszystkich", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.111-120.

Starnawski Jerzy, Pisarze polsko-łacińscy w podręcznikach łaciny, Collectanea Philologica, 12, 2009, s.39-48.

Starnawski Jerzy, [rec.] Zawadzki R.K., "poetyka" Arystotelesa i "Sztuka poetycka" Horacego. Studium Porównawcze, Częstochowa 1996, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 40, 1997, 1-2(79-80), s.170-172.

Starnawski Jerzy, Seneka na warsztacie Naruszewicza tłumacza i komentatora Tacyta "Dzieł wszystkich", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 17, 2007, s.149-161.

Starnawski Jerzy, Swetoniusz na warsztacie Naruszewicza - komentatora Tacyta "Dzieł wszystkich" (Fragment większej całości), Prace Komisji Filologii Klasycznej, 29, 2001, s.5-32.

Starnawski Jerzy, Ulubione cytaty z pisarzy łacińskich i greckich, Meander, 61, 2006, 3-4, s.354-359, www.ceeol.com.

Starnawski Jerzy, Wanda Szwarcówna (16 lutego 1921 - 26 stycznia 1988), Roczniki Humanistyczne, 37-38, 1989-1990, s.103-108.

Starnawski Jerzy, Wypowiedź w obronie łaciny z 1885 roku, 60, 2, 2005, ss.233-238, www.ceeol.com.

Starnawski Jerzy, Z lubelskiej tradycji filologii klasycznej, Roczniki Humanistyczne, 4, 1957, 2, s.141-157.

Starnawski Jerzy, Zapomniany poeta polsko-laciński XIX wieku, piewca Hannibala, Filomata, 416, 1993, s.298-305.

Starnawski Jerzy, Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 15, 2003, s.135-143.